O Przedszkolu

 

„Wystarczy, że dana jest nam szansa

byśmy mogli się stać tym, czym chcemy”

Jose Ortega Gasset

Przedszkole rozpoczęło działalność w 1990 r. Pierwszym Dyrektorem placówki była mgr Ewa Reimer. W 1996 roku Pani Ewa Reimer odeszła na zasłużoną emeryturę i wtedy Dyrektorem przedszkola została Pani mgr Teresa Janocha, dzięki której w 1998 r. utworzone zostały oddziały integracyjne.
Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Kazimierza Wielkiego. Mieści się w jednopiętrowym dwuczęściowym budynku. Przedszkole posiada 7 jasnych i przestronnych sal dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dzieci. Na piętrze mieści się bogato wyposażona sala zabaw ruchowych i rytmicznych. Przy przedszkolu znajduje się duży plac zabaw.
Do przedszkola uczęszcza około 170 dzieci w siedmiu grupach.

W maju 2004 r. przedszkole przyjęło imię „Pluszowego Misia”. W uroczystości nadania imienia placówce wzięło udział wielu gości z Prezydentem m. Włocławek Władysławem Skrzypkiem i Prezesem Zarządu ANWILu SA ś.p. Benedyktem Michewiczem na czele.

Przedszkole posiada atrakcyjne zaplecze materialne. Jest ono stale powiększane i modyfikowane, aby najlepiej, jak to jest możliwe, spełniać wymagania rozwojowe dzieci w XXI w.

W ostatnim czasie udało się pozyskać środki z UE, za które zakupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla oddziałów integracyjnych.

Przedszkole związane jest ze środowiskiem lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem współuczestnictwa rodziców w procesie edukacyjnym. Nauczyciele wciąż poszukują nowych form i metod pracy uwzględniających potrzeby, dążenia i doświadczenia wychowanków.

Przedszkole

Dobrze wyposażone. Cieszące się uznaniem w środowisku.

Rada Pedagogiczna

Podnosząca swoje kwalifikacje. Otwarta na potrzeby dzieci.

Wykorzystująca w pracy programy innowacyjne.

Inicjująca współpracę z rodzicami i środowiskiem.

Rodzice

Otwarci na współpracę. Zaangażowani w życie przedszkola. Wyrozumiali.

Dzieci

Twórcze w działaniach. Ciekawe świata. Radosne.